مرگ مغزی

چرا فرد دچار مرگ مغزی هنوز قلبش می تپد؟

قلب بدلیل خودکار بودن در صورت داشتن اکسیژن تا مدتی به کار خود ادامه می دهد، ولی یک دستگاه تنفس مصنوعی باید اکسیژن کافی را برای ادامه ضربان قلب فراهم کند. قلب بدون این کمک های مصنوعی از حرکت خواهد ایستاد. حتی با وجود همه این تجهیزات نیز قلب را تا مدت زیادی نمی توان زنده نگه داشت. این مدت از چند ساعت تا چند روز ممکن است طول بکشد.

 مرگ مغزی چه تأثیری براعضای دیگر بدن دارد؟

مرگ مغزی یعنی نرسیدن اکسیژن یا جریان خون به مغز، ولی اعضای دیگر بدن مانند قلب، کلیه­ها یا کبد تا مدتی زنده و قابل پیوند هستند. این ارگانها، درصورت اقدام به موقع، می توانند در بدن شخص دیگری بوسیله پیوند اعضا استفاده شوند. با این حال، تخریب اعضای بدن به فاصله کمی پس از مرگ مغزی شروع می شود. به همین علت است که فرایند پیوند اعضا باید هرچه زودتر انجام شود.

تشخیص مرگ مغزی چه‌طور است؟
پزشک باید اطمینان حاصل کند که مغز مرده است. برای حصول این اطمینان در کشورهای متعدد معیارهایی وجود دارد اما آنچه مورد اتفاق‌نظر همگان است اینکه، مریض در کما باشد. تنفس کاملا قطع باشد و تمام فعالیت‌های ساقه مغز از بین رفته باشد. در بعضی کشورها به عنوان قانون و طبق قرارداد، لازم می‌دانند نوار مغزی گرفته شود که ببینند هیچ فعالیتی در مغز نیست و نوار صاف شده، بعضی کشورها حتی لازم می‌دانند آنژیوگرافی از رگ‌های مغز شود و حتی برخی دیگر داپلر داخل مغزی هم می‌کنند. چون تایید مرگ مغزی کار تخصصی است و هر کسی نمی‌تواند این اطمینان را بدهد و ساعت مرگ از نظر قانونی، مسایل حقوقی و حتی جنایی مهم است. جدای از این موضوع برای پیوند اعضا باید مدارک مستند وجود داشته باشدکه نشان دهد اعضا هنوز سالمند و نمرد‌ه‌اند. ولی دو گروه است که تشخیص مرگ مغزی برای آنها حتی اگر علایم گفته شده را داشته باشند، ممنوع است. یکی نوزادان و دیگر کسانی که دارو مصرف کرده‌اند و یا مشکوک باشیم که دارویی خورده‌اند.

 

مغز از چند قسمت تشکیل شده است

١- قشر مغز

 این قسمت بزرگترین قسمت تشکیل دهنده مغز است. قشر مغز از دونیمکره راست و چپ تشکیل شده است. نیمکره ها مسؤل فعالیتهای اختصاصی می­باشند. بطورمثال تکلم - تفکر - محاسبات - درک فضایی اشیاء و عواطف و احساسات شنیدن - بینایی - شناخت و غیره

٢- ساقه مغز

این قسمت شامل مغز میانی، پل و بصل النخاع می­باشد. انجام اکثراعمال خاص کنترلی بدن بر عهده ساقه مغز است: کنترل تنفس - کنترل دستگاه قلب و عروق - کنترل اعمال گوارشی - تعادل و غیره ساقه مغز دستورات و پیامهای هدایت بدن را کهاز قشر مغز می­اید به سراسر بدن گسیل می­دهد

/ 0 نظر / 10 بازدید