چرمنبعی غنی از سلول‌های بنیادی چربی زیر شکمی است

 در این مطالعات سلول‌های بنیادی بالغ ازبافت‌های چربی 23 بیمار زن که حداقل در چهار نقطه مختلف بدن تحت عمل مکش چربی قرارداشتند جدا شد و به لحاظ تعیین غلظت سلولهای بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نقاط مختلف شامل زیر شکم، بالای شکم،داخل زانو، داخل ران، پهلو و لگن‌ها هستند. پژوهشگران متوجه تفاوت فاحشی در غلظت سلولهای بنیادی در نقاط مختلف بدن شدند. یک یافته مهم در این آزمایشات این بود که غلظت سلولهای بنیادی در زیر شکم و داخل ران از تمام نقاط دیگر بسیار بیشتر است. سلولهای بنیادی سلولهای تخصصی نیافته‌ای هستند که هنوز برای یک عمل خاص رشد نکرده‌اند. آنها در واقع سلول‌های اولیه ‌ای هستند که توانایی تبدیل و تمایز به انواع مختلف سلولهای انسانی را دارند و از آنها می‌توان در تولید سلول‌ها و نهایتا بافتهای مختلف در بدن انسان استفاده کرد. به گفته پژوهشگران منبع اصلی سلول‌های بنیادی، مغز استخوان، بند ناف و جفت است. سلولهای بنیادی نه تنها می‌توانند خود را نوسازی کنند بلکه قادر هستند تقسیم شده و سلولهای دیگری را تولید کنند که به سلولهای خاصی تبدیل خواهند شد. همچنین گزارش‌ها حاکی است گروهی از دانشمندان نیز برای اولین بار در جهان موفق شده‌اند سلولهای بنیادی جنینی انسان را یک سلول منفرد یا بلاستومر به دست آورند. این سلولهای جدید به دست پژوهشگران دانشگاه بروکسل در بلژیک تهیه شده‌اند. هر چند سلولهای بنیادی از منابع مختلفی ممکن است تهیه شود، اما مزیت اصلی سلول‌های بنیادی بند ناف این است که بسیار اولیه بوده و توان تمایز بالایی دارند.

/ 0 نظر / 10 بازدید