چگونه تقریبا از همه چیز DNA بگیریم؟

  چه کار کنیم؟

1- اگر با میوه‌ای مثل کیوی کار می‌کنید، آن را پوست بگیرید و به قطعات کوچکخرد کنید. ما به پوست میوه احتیاج نداریم چون مرده است و DNA زیادی ندارد.

2- قطعات کیوی را درون ظرفی بریزید و تا جایی که می‌توانید آن را له کنید. اینکار برای این است که دیواره سلول‌ها را بشکنیم و سطح بیشتری برای استخراج کردن DNA داشته باشیم.

3-  مایع دستشویی یا ظرفشویی را با آب و نمک مخلوط کنید و به‌آرامی هم بزنید تاهمه نمک در آن حل شود. حواستان باشد که تند تند هم نزنید چون تنها چیزی که گیرتانمی‌آید، یک عالمه حباب است. به این محلول بافر استخراج می‌گویند.

4-  حالا باید کیوی و محلول بافر را به مدت 15دقیقه در دمای 60درجه سانتی‌گرادعمل بیاوریم. برای این کار، لگن یا ظرف بزرگی را بردارید و نصف آن را با آب جوشکتری پر کنید. برای کاهش دما به 60درجه، نیم دیگر ظرف را با آب شیر پرکنید. اگر ازیک دماسنج استفاده کنید، راحت‌تر به دمای لازم می‌رسید. حالا ظرف حاوی کیوی رابه‌دقت درون آب شناور کنید و بگذارید 15دقیقه بماند. این کار باعث می‌شود باقیماندهدیواره‌های سلولی بشکنند و در ضمن، بعضی از پروتئین‌های سلول هم شروع به شکستنکنند.

5- ظرف کیوی را دربیاورید و با صافی ریز یا فیلتر قهوه آن را صاف کنید. با اینکار، گوشت میوه و باقیمانده‌های آن ناخواسته جدا می‌شوند. حالا باید مایع صاف سبزرنگی داشته باشید که حاوی  DNAاست.

6-  اکنون ظرف الکل سرد را از فریزر دربیاورید و آن را به آرامی روی دیوارهداخلی ظرف حاوی مایع کیوی بریزید. الکل چون سبک‌تر است، روی مایع سبز، لایه شفافیتشکیل می‌دهد.

 چه اتفاقی می‌افتد؟

/ 0 نظر / 14 بازدید