# پیدایش_فیزیک

فیزیک

  در ریاضیات و منطق مسأله پیوستار کانتور و قضایای گودل از این دست مسائل هستند. در فیزیک نظری نیز مسائلی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید